Hvis du læser til sygeplejerske i Danmark, skal du under din studietid ud i flere praktikker. Under praktikopholdene skal du afprøve dine kompetencer i praksis. Hvis du gerne vil gøre dit praktikophold til en særlig oplevelse, kan du vælge at tage på praktikophold i udlandet med Try Medics.

Det er fantastisk mulighed for dig, hvor du både får afprøvet dine faglige kompetencer samtidig med, at du oplever et andet lands tilgang til sundhedsmæssige problemstillinger. Hvis du derfor gerne vil tage kvantespring i både din personlige og faglige udvikling, bør du helt klart overveje et praktikophold hos Try Medics.

Med tryghed i højsæde

Hos Try Medics ved de, at du lærer bedst, når du er tryg. Derfor bliver du også kun sendt ud til godkendte partnerhospitaler. Try Medics praktikophold foregår nemlig i ulande, hvor du både kulturelt og geografisk er langt væk fra Danmark. Derfor er det også vigtigt, at du føler dig tryg under hele processen. 

Netop derfor samarbejder Try Medics kun med hospitaler, som de selv har besøgt og godkendt. Det sikrer også, at hospitalet har den nødvendige faglighed, så du kan udvikle dig som sygeplejerske.

Mere om selve praktikken

Under Try Medics praktikophold får du en mentor. Mentoren er en betroet sygeplejerske, der i forvejen arbejder på partnerhospitalet. Det betyder derfor også, at mentoren har et godt kendskab til både landets tilgang til sundhedspleje og hospitalets tilgang.

Du vil følge ham eller hende i sit daglige virke som sygeplejerske. Her vil du både møde patienterne og det øvrige personale. Du vil også hjælpe mentoren med vedkommendes opgaver, ligesom du også vil observere hospitalets behandlingsprocedurer. Det er en helt fantastisk oplevelse, som du ikke ønsker at snyde dig selv for.

Oplev en anden tilgang end den danske model

Når du læser til sygeplejerske i Danmark, vil hele din uddannelse være bygget op omkring den danske tilgang til sundhedspleje. Det er der naturligvis intet galt med. Men det kan være spændende og forfriskende at opleve en helt anden kulturs tilgang til samme problemstillinger.

Når du kommer ind og bliver en del af dagligdagen på et hospital i et u-land, vil du uden tvivl få et andet perspektiv på det danske sundhedsvæsen. Måske bliver du stor tilhænger af den danske facon, eller måske synes du, at der er plads til forbedring. Det kan du kun finde ud af, når du tager ud i verden sammen med Try Medics.

Få praktisk erfaring i et uland

Du er naturligvis ikke kun afsted for at observere. Du skal også have afprøvet dine egne færdigheder. Derfor vil din mentor også tildele dig opgaver, som passer til dit uddannelsesniveau. På den måde får du også opbygget din praktiske faglighed, når du er afsted med Try Medics.

Try Medics tilbyder også teoretisk undervisning

Når du vælger at tage på et praktikophold gennem Try Medics, vil du også blive undervist teoretisk af hospitalets personale. Undervisningen vil typisk finde sted om eftermiddagen, efter at du har været i praktik. Det giver dig også mulighed for at stille uddybende spørgsmål om de praksisser, som du har oplevet i din praktik. 

Vil du gerne opleve et andet lands sundhedsvæsen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.